JUDARN RUNT

 

 

 

Judarskogen ligger i en dal omgiven av grönskande träd, som skapar en lummig och vindskyddad miljö. En vacker, liten sjö, Judarn, gömmer sig längst nere i sänkan och ger liv åt naturen. Namnet Judarn kommer av ordet ljuda, låta men här inne bland granar och tallar hörs inte mycket av stadens brus. I stället kan man få lyssna till fåglars skönsång och grodors kväkande.

 

Det här är en riktig trollskog och det är lätt att gå vilse bland det virrvarr av stigar som trampats upp av rådjur och människor. För att vi inte ska tappa bort oss börjar vi vår promenad vid Åkeshofs Slott, följer ekallén söderut och viker av mot sjön strax före det lilla diket till höger. Sedan följer vi sjöns stränder och går tillbaka igen.

 

Liten gård blir stort gods

Men först ska vi ta oss en titt på slottet, vars historia förlorar sig in i medeltiden. Redan då fanns här en gård som hette Nockeby och även en by med samma namn. När sedan Åke Axelsson Natt och Dag långt senare förvärvade gården fick den namnet Åkeshof. Det var i mitten av 1600-talet som han lät bygga en riktigt pampig slottsbyggnad med tinnar och torn och pretentiös innergård, omgiven av höga murar. Stora markområden förvärvades runt slottet och till slut bredde godset ut sig över nästan hela västra Bromma.

 

Sagoslott blir konferensanläggning

Redan i början av 1700-talet kändes slottet omodernt och arkitekt Carl Hårleman fick i uppdrag att bygga om det. Det tornförsedda trapphuset försvann och en ny stramare exteriör enligt nyaste design såg dagens ljus. Sedan dess har inte mycket förändrats annat än att byggnaden under långa perioder lämnats att förfalla.

 

Inte förrän på 1980-talet vaknade slottet upp ur sin törnrosasömn med en genomgripande renovering genomförd av Annette och Lennart Strömberg. Sedan dess har slottet öppnat sina portar för konferenser och familjefester av olika slag i en härlig miljö.

 

Is och stenbumlingar

Judarskogen är sedan 1932 ett friluftsreservat och det är inte att undra på, för här finns helt unika naturfenomen. Det landskap vi ser idag har sitt ursprung i de naturkrafter, som sattes i spel efter den senaste istiden för ca 10 000 år sedan. När isen drog sig tillbaka uppstod spänningar i berggrunden, som följdes av kraftiga jordskalv. Stenar i alla dimensioner från smågrus till enorma klippblock bröts loss och gled söderut.

 

De spred sig över stora områden och deras förekomst kan man bl.a. studera i Bromma. Här ligger de utspridda som ändmoräner, långa vallar eller som blockfält. När isen dragit sig norrut fanns här bara hav och marken hade tryckts ner mer än 100 meter av isens enorma tyngd. I takt med landhöjningen dök det upp kobbar och öar och så småningom bildades en sammanhängande landmassa. I Judarskogen har skyltar som beskriver dessa naturfenomen satts upp här och var längs stigarna för var och en att begrunda.

 

Forntida bebyggelse

Istiden hade lämnat efter sig ett bördigt lertäcke, som lockade till sig en fast befolkning i början av vår tideräkning. Flera byar uppstod efter hand och namnen finns fortfarande kvar som Bromma, Ängby, Karsvik, och Nockeby. Om vi beger oss till sjöns västra utlopp mot Mälaren hittar vi några gamla timmerstugor, som visserligen flyttats hit från andra delar av Sverige men som kanske ändå kan få illustrera hur bebyggelsen såg ut här en gång i tiden.

 

Strax nedanför stugorna gick det in en lång, skyddad vik, som på vikingatiden var en idealisk hamn. Med lite fantasi kan vi kanske föreställa oss hur byarna häromkring rustade sina handelsskepp för långa resor till fjärran länder. Vid sjöns östra utlopp ligger ytterligare två stugor, som hörde till Åkeshofs Slott. I den ena bodde smeden och den andra var en vattenkvarn, i drift ända till 1890-talet.

 

Rik flora och fauna

Sjön Judarn är till största delen omgiven av träskmarker med en tät fuktlövskog. I söder når dock en mörk gran- och tallskog ända ner till stranden och öppna gräsmarker breder ut sig i periferin. I skogen finns många nedfallna, döda träd, som utgör en ypperlig miljö för rötsvamp, insekter och fåglar. På våren är fågellivet intensivt, skogsduvor flaxar bland trädgrenarna och koltrastarna springer orädda runt bland buskarna på jakt efter föda. Marken är täckt av blåsippor och vitsippor och i sjön häckar gräsand, skäggdopping och sothöna.

 

I träsket trivs grodor, paddor och vattensalamandrar. Två nya dammar har anlagts för återinplantering av den större vattensalamandern, som varit försvunnen från området sedan man torrlagt ett kärr i det östra utloppsflödet. Om man tar sig en promenad här i april kan man få uppleva ett myller av små, små grodor som hoppar kors och tvärs över stigarna i sökandet efter vattensamlingar. Gå då ner mot sjön och titta på härligheten men gå tillbaka på högre belägna stigar, för det är stört omöjligt att inte trampa på de små liven på vägarna runt sjön.

 

Extraturer mot Mälaren

Den här turen kan kombineras med härliga promenader längs Mälaren, lite högre upp med fantastiska vyer från Mälarblick eller direkt nere vid vattenbrynet. De passerar Gubbkärrsvägen, där det en gång, lite längre ner mot Ängbybadet, låg ett kärr med lysande lyktgubbar. Enligt folktron var det andar efter döda människor som flyttat sina markgränser utan lov som spökade. Men i själva verket var det fråga om gaser som trängde upp ur kärret och självantändes.

 

En annan väg som vi passerar är Tyska Bottens väg som leder bort mot Ängbybadet. Vid badet låg förr ett litet samhälle, Färjestaden och från Tyska Botten lite längre västerut gick färjan till Lovön. Färjkarlen bodde i en liten stuga som idag utgör grunden till badets café Dao. Efter att kanske ha tagit en paus på caféet och njutit av utsikten över Mälaren är det dags att styra kosan norrut förbi sjön Judarn och tillbaka till Åkeshof igen.

 

Passa på att avsluta promenaden med en skön stund på Frö, knöl och kruka. På sommaren kan man sitta i den stora bersån och njuta och det finns alltid en god soppa eller paj att tillgå. Allt hembakat och hemlagat.

 

Åkeshofs Slott idag

Ryssmuren, försvarsmur eller stengärdsgård - byggd på 1700-talet av ryska krigsfångar eller på 1800-talet av svenska bönder?

Judarsjön ligger spegelblank och lugn

Röd stuga med gröna fönsterluckor i Lugnet

Åkeshofs Slott i 1600-talsskrud